جستجوی پروژه‌ها
 
فهرست پروژه‌ها
img

طراحی بنر تبلیغاتی

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ایران » تهران
 • ویژه
 • فوری
پیشنهادها : 1
وضعیت : منقضی شده
میانگین پیشنهادها
0ریال
img

ترجمه کتاب پزشکی ورزشی - قسمت دوم

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ذکر نشده
 • ویژه
 • فوری
پیشنهادها : 3
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
10,000,000ریال
img

ترجمه متن Managerial Economics - قسمت چهارم

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
محل سکونت: ذکر نشده
 • ویژه
 • فوری
پیشنهادها : 0
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
0ریال
img

ترجمه متن Managerial Economics - قسمت سوم

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
محل سکونت: ذکر نشده
 • ویژه
 • فوری
پیشنهادها : 0
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
0ریال
img

ترجمه متن Manageri Economics - قسمت دوم

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
محل سکونت: ذکر نشده
 • ویژه
 • فوری
پیشنهادها : 0
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
0ریال
img

ترجمه متن Managerial Economics- قسمت اول

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
محل سکونت: ذکر نشده
 • ویژه
 • فوری
پیشنهادها : 5
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
833,000ریال
img
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
3,000,000ریال
img

ترجمه متن Outsourcing Risk Management

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
محل سکونت: ذکر نشده
 • ویژه
 • فوری
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
900,000ریال
img

ترجمه متن Selection of Materialfor Optimal Design

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
محل سکونت: ذکر نشده
 • ویژه
 • فوری
پیشنهادها : 3
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
400,000ریال
img

ترجمه متن Principles

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
محل سکونت: ذکر نشده
 • ویژه
 • فوری
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
50,000ریال
img

ترجمه مقاله counterproductive work behavior

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
محل سکونت: ذکر نشده
 • ویژه
 • فوری
پیشنهادها : 2
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
1,075,000ریال
img
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
100,000ریال
img

ترجمه مهندسی برق - قسمت اول

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
محل سکونت: ذکر نشده
 • ویژه
 • فوری
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
280,000ریال
img

ترجمه خبر فارسی به انگلیسی

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
محل سکونت: ذکر نشده
 • ویژه
 • فوری
پیشنهادها : 3
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
120,000ریال
img

ترجمه متن Ceramic Balls

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ذکر نشده
 • ویژه
 • فوری
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
120,000ریال
img
پیشنهادها : 0
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
0ریال
img

طراحی ماژول

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ذکر نشده
 • ویژه
 • فوری
پیشنهادها : 0
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
0ریال
img

پروژه حمل و نقل - ترجمه به فارسی

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
محل سکونت: ذکر نشده
 • ویژه
 • فوری
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
570,000ریال
img

پروژه فریلنسر قسمت اول

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
محل سکونت: ذکر نشده
 • ویژه
 • فوری
پیشنهادها : 1
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
150,000ریال
img

ترجمه برچسب محصول به عربی

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
محل سکونت: ذکر نشده
 • ویژه
 • فوری
پیشنهادها : 0
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
0ریال