جستجوی پروژه‌ها
 
فهرست پروژه‌ها
img

طراحی وبسایتی مشابه bwinner.info

ارسال شده توسط: iranball
مهارت‌های مورد نیاز:
محل سکونت: ذکر نشده
 • ویژه
 • خصوصی
 • محرمانه
پیشنهادها : محرمانه
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
محرمانه
img
پیشنهادها : 0
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
0ریال
img

مقالات شهر من - قسمت چهارم

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
محل سکونت: ذکر نشده
 • خصوصی
 • محرمانه
 • محرمانه با قرارداد عدم افشاء
پیشنهادها : محرمانه
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
محرمانه
img

مقالات شهر من - قسمت سوم

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
محل سکونت: ذکر نشده
 • خصوصی
 • محرمانه
 • محرمانه با قرارداد عدم افشاء
پیشنهادها : محرمانه
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
محرمانه
img

مقالات شهر من - قسمت دوم

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
محل سکونت: ذکر نشده
 • خصوصی
 • محرمانه
 • محرمانه با قرارداد عدم افشاء
پیشنهادها : محرمانه
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
محرمانه
img

مقالات شهر من - قسمت اول

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
محل سکونت: ذکر نشده
 • خصوصی
 • محرمانه
 • محرمانه با قرارداد عدم افشاء
پیشنهادها : محرمانه
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
محرمانه
img
پیشنهادها : محرمانه
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
محرمانه
img

ترجمه کتاب پزشکی ورزشی

ارسال شده توسط: پروژه های آنلاین
محل سکونت: ذکر نشده
 • خصوصی
 • محرمانه با قرارداد عدم افشاء
پیشنهادها : 7
وضعیت : بسته شده
میانگین پیشنهادها
19,928,571ریال