نقشه آفلاین با قابلیت نشانه گذاری نقاط جزئیات پروژه


پیشنهادها
0
میانگین پیشنهادها (ریال)
0ریال
بودجه (ریال)
1,000,000ریال - 3,000,000ریال
منقضی شده

توضیحات پروژه:

خلاصه : نقشه آفلاین با قابلیت نشانه گذاری برخی نقاط

توضیح کامل :

نرم افزار : تحت ویندوز

نقشه : نقشه آفلاین با زوم های مختلف (tile با قابلیت سویچ بین حالت نقشه و نقشه های عکس هوایی گوگل) با قابلیت محدود کردن محدوده نمایش (lat lng) توسط بنده (کاربر ثبت کننده نقاط نباید بتواند تغییری ایجاد کند)

دسته بندی نقاط: دسته بندی نقاط در دو زیر شاخه پایه و وابسته به زمان صورت میگیرد که نقاط با دسته بندی پایه همواره بر روی نقشه نشان داده میشوند. اما نقاط بادسته بندی وابسته به زمان بر اساس زمان (از تاریخ تا تاریخ)، دسته بندی، و جستجوی کلمات قابل فیلتر شدن و محدودیت نمایش بر روی نقشه هستند. امکان ایجاد و ویرایش دسته بندی باید وجود داشته باشد. به هر دسته بندی یک آیکن png و transparent تخصیص داده شود.

نقاط: همه نقاط با کلیک روی نقشه و ذخیره طول و عرض جغرافیایی ثبت میشوند. برای نقاط پایه عنوان و توضیحات و دسته بندی انتخاب و ثبت می شود. برای نقاط وابسته به زمان تاریخ، عنوان، توضیحات و دسته بندی انتخاب و ثبت میشوند.

نما: نمای اصلی نرم افزار نقشه تقریبا تمام صفحه است که نقاط پایه را نشان می دهد و با محدود کردن تاریخ، انتخاب دسته بندی نقاط (یک یا چند دسته بندی) و یا جستجوی کلمات در عنوان و توضیحات نقاط وابسته به زمان فیلتر میشود.

مهارت‌های مورد نیاز:

محل سکونت:

ایران » تهران

img
ارسال شده توسط :
0 0 بازخورد


صفحه عمومی
0 پیام
برای ارسال پیام، باید برای این پروژه پیشنهاد دهید یا صاحب پروژه باشید.
همه پیشنهادها
هنوز پیشنهادی ارسال نشده است.